Tumblr Mouse Cursors
DUNIA BAHASA MALAYSIA: JAWAPAN LATIHAN

JAWAPAN LATIHAN


LATIHAN KATA NAMA

1)b               
2)a             
3)a         
4)b             
5)c             
6)b
7)a             
8)a             
9)b           
10)d           
11)d          
12)b

LATIHAN KATA KERJA
1)b
2)c
3)d
4)c
5)a
6)d
7)d
8)b
9)a
10)c

LATIHAN KATA SENDI NAMA
1)b
2)d
3)d
4)c
5)c
6)b
7)d
8)b
9)a
10)a

 LATIHAN KATA GANTI NAMA DIRI
1)Saya
2)Beliau
3)Mereka
4)Kami
5)Dia
6)Saya
7)aku
8)Kita
9)patik
10) Kami
 

No comments:

Post a Comment